FAMETRAHAM-PIALANA NOHO NY FANAJANA NY SOATOAVINA : TSY MANAIKY NY FANALEFAHANA
NY HERIN’NY FITSARANA MISAHANA NY ADY AMIN’NY KOLIKOLY (PAC) NY FIRAISAMONIMPIRENENA

FANAMBARANAFAMETRAHAM-PIALANA NOHO NY FANAJANA NY SOATOAVINA : TSY MANAIKY NY FANALEFAHANANY HERIN’NY FITSARANA MISAHANA NY ADY AMIN’NY KOLIKOLY (PAC) NY …
Lire La Suite…

DEMISSION ETHIQUE : LA SOCIETE CIVILE REFUSE L’AFFAIBLISSEMENT DES PAC

COMMUNIQUE DE PRESSEDEMISSION ETHIQUE : LA SOCIETE CIVILE REFUSE L’AFFAIBLISSEMENT DES PAC Confrontés aux dysfonctionnements engendrés par la loi n°2021-015 …
Lire La Suite…

Hetsika Rohy

Miroso hatrany amin’ny dingana fanamafisana sy fanatsarana ny drafitra stratejika ho an’ny Firaisamonim-pirenena Malagasy mandritra ny dimy taona ho avy …
Lire La Suite…

Hetsika ROHY

Miroso hatrany amin’ny fametrahana firaisamonim-pirenena matanjaka, azon’ny olompirenena ianteherana, tsy azo ihodivirana na dia maro aza ireo sehatra efa iasàna …
Lire La Suite…

Renforcement et développement des OSCs malagasy par la communication

Face aux défis auxquels la société civile malagasy est confrontée dans exécution de ses missions dans divers domaines comme la …
Lire La Suite…

Des communes engagées dans la transparence budgétaire

Les principes de bonne gouvernance ainsi que le respect des Droits Humains sont des valeurs essentielles inscrites dans la Loi …
Lire La Suite…